Lesson 34

Download GREENT Lesson 34 Entrepreneurial project stage 5 – Customer interviews Изтеглете GREENT_Урок 34_Предприемачески проект етап 5 – Интервюта с клиенти Lejupielādēt GREENT nodarbību 34

Lesson 33

Download GREENT Lesson 33 Entrepreneurial project stage 4 – Business model canvas Изтеглете GREENT_Урок 33_Предприемачески проект етап 4 – Бизнес модел Lejupielādēt GREENT nodarbību 33

Lesson 32

Download GREENT Lesson 32 Entrepreneurial project stage 3 – Looking for partners Изтеглете GREENT_Урок 32_Предприемачески проект етап 3 – Търсене на партньори Lejupielādēt GREENT nodarbību 32

Lesson 31

Download GREENT Lesson 31 Entrepreneurial project stage 2 – Team formation Изтеглете GREENT_Урок 31_Предприемачески проект етап 2 – Формиране на екипите Lejupielādēt GREENT nodarbību 31

Lesson 30

Download GREENT Lesson 30 Entrepreneurial project stage 1 – Idea generation Изтеглете GREENT_Урок 30_Предприемачески проект етап 1 – Генериране на идея Lejupielādēt GREENT nodarbību 30

Lesson 29

Download GREENT Lesson 29 Public event Изтеглете GREENT_Урок 29_Публично събитие Lejupielādēt GREENT nodarbību 29

Lesson 28

Download GREENT Lesson 28 Preparation for a public event Изтеглете GREENT_Урок 28_Подготовка за публично събитие Lejupielādēt GREENT nodarbību 28

Lesson 27

Download GREENT Lesson 27 Mapping of local opportunities to start a green business Изтеглете GREENT_Урок 27_Местни възможности за зелен бизнес Κατεβάστε το GREENT Μάθημα 27 Lejupielādēt GREENT nodarbību 27

Lesson 26

Download GREENT Lesson 26 Essentials of running a green business Изтеглете GREENT_Урок 26_Основи на управлението на зелен стартъп Κατεβάστε το GREENT Μάθημα 26 Lejupielādēt GREENT nodarbību 26

Lesson 25

Download GREENT Lesson 25 Business plan Изтеглете GREENT_Урок 25_Бизнес план Κατεβάστε το GREENT Μάθημα 25 Lejupielādēt GREENT nodarbību 25