Lesson 28

Download GREENT Lesson 28 Preparation for a public event Изтеглете GREENT_Урок 28_Подготовка за публично събитие Lejupielādēt GREENT nodarbību 28

Lesson 27

Download GREENT Lesson 27 Mapping of local opportunities to start a green business Изтеглете GREENT_Урок 27_Местни възможности за зелен бизнес Κατεβάστε το GREENT Μάθημα 27 Lejupielādēt GREENT nodarbību 27

Lesson 26

Download GREENT Lesson 26 Essentials of running a green business Изтеглете GREENT_Урок 26_Основи на управлението на зелен стартъп Κατεβάστε το GREENT Μάθημα 26 Lejupielādēt GREENT nodarbību 26

Lesson 25

Download GREENT Lesson 25 Business plan Изтеглете GREENT_Урок 25_Бизнес план Κατεβάστε το GREENT Μάθημα 25 Lejupielādēt GREENT nodarbību 25

Lesson 24

Download GREENT Lesson 24 Sustainable business model canvas Изтеглете GREENT_Урок 24_Бизнес модел за устойчиво развитие Κατεβάστε το GREENT Μάθημα 24 Lejupielādēt GREENT nodarbību 24

Lesson 23

Download GREENT Lesson 23 How to start up a green business Изтеглете GREENT_Урок 23_Как да стартирам зелен бизнес Κατεβάστε το GREENT Μάθημα 23 Lejupielādēt GREENT nodarbību 23

Lesson 22

Download GREENT Lesson 22 Circular economy Изтеглете GREENT_Урок 22_Кръгова икономика Κατεβάστε το GREENT Μάθημα 22 Lejupielādēt GREENT nodarbību 22

Lesson 21

Download GREENT Lesson 21 Green economy Изтеглете GREENT_Урок 21_Зелена икономика Κατεβάστε το GREENT Μάθημα 21 Lejupielādēt GREENT nodarbību 21 Descărcați GREENT lecția 21

Lesson 20

Download GREENT Lesson 20 Green entrepreneurship Изтеглете GREENT_Урок 20_Зелено предприемачество и социално предприемачество Κατεβάστε το GREENT Μάθημα 20 Lejupielādēt GREENT nodarbību 20 Descărcați GREENT lecția 20

Lesson 19

Download GREENT Lesson 19 What is entrepreneurship Изтеглете GREENT_Урок 19_Какво е предприемачество Κατεβάστε το GREENT Μάθημα 19 Lejupielādēt GREENT nodarbību 19 Descărcați GREENT lecția 19